OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 1. Dzisiaj przy wyjściu z Kościoła istnieje możliwość złożenia ofiary do puszki na Archidiecezjalny Fundusz Zapomogowy.
 2. W czwartek przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. W naszej parafii odpust ku czci św. Michała, Patrona Miasta. Msze św. o godz. 07:00, 08:00, 18:00.
 3. W dniu 9 października na zakończenie obchodów 1050-lecia Chrztu Polski, będziemy przeżywać Niedzielę Chrzcielną. Potrzeba, abyśmy na nowo doświadczyli wielkości naszego chrztu, oraz płynącej z niego godności i zobowiązań chrzcielnych. Już teraz odkrywajmy fakty związane z tym wyjątkowym wydarzeniem, którego doznaliśmy na progu naszego życia.
 4. Schola dziecięca zaprasza na próby śpiewu w każdą niedzielę o godz. 11:15.
 5. Zapraszamy rodziców, których dzieci przygotowują się do I - Komunii św. 02 października na spotkanie z Ks. Proboszczem bezpośrednio po mszy św. o godz. 12:00.
 6. Msze św. wspólnotowe:
  Wtorek, godz. - 18:00 - Odnowa w Duchu Świętym
  Piątek              18:00 - za zmarłych we wrześniu
  Sobota             07:00 - Wspólnota Matki Pięknej Miłości
  Sobota             18:00 - Żywy Różaniec ze zmianą tajemnic
 7. Zbiórka kandydatów do bierzmowania z klas 1,2,3,w czwartek o godz. 17:30 w salce młodzieżowej.
 8. 28 września o godz. 15:00 zapraszamy do wspólnej międzynarodowej akcji "KORONKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA ULICACH MIAST ŚWIATA". Spotkamy się przy krzyżu misyjnym, osoby, które nie mogą być z nami, prosimy o włączenie się do modlitwy. Szczególny apel kierujemy do ludzi chorych, których modlitwa jest skarbem dla kościoła i świata.
 9. 01 października zapraszamy ministrantów i lektorów oraz kandydatów ich rodziców na spotkanie integracyjne do Domu Pielgrzyma na godz. 16:00. Prosimy przynieść ze sobą coś słodkiego.
 10. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym organizuje wyjazd do św. Lipki na kongres wspólnot. Wyjazd 01 października o godz. 07:30 spod Urzędu Gminy, koszt 20 zł, zapisy w zakrystii.
 11. Wspólnota Ikona Trójcy Świętej zaprasza na nie-zwykłe rekolekcje dla małżonków w Domu Pielgrzyma, w dniach 21-23 października. Szczegóły na stronie www.sneits.pl
 12. Spotkanie kręgu biblijnego "Lectio Divina" w poniedziałek o godz. 18:30.

AKTUALNOŚCI

Prev Next

06-09-2016

03.09.2016 - Ogólnopolskie Dni Pszczelarza - uroczysta Msza święta pod przewodnictwem J.E. ks. Abpa Józefa Górzyńskiego, koadiutora Archidiecezji Warmińskiej

czytaj dalej...

31-08-2016

28.08.2016 - piesza pielgrzymka do Stoczka na odpust ku czci NMP Królowej Pokoju

czytaj dalej...

27-07-2016

17.07.2016 - IX Festiwal Kultury Myśliwskiej

czytaj dalej...

03-05-2016

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  

czytaj dalej...

26-03-2016

Życzenia Wielkanocne 2016

             Niech te Święta Wielkiej Nocy przyniosą dużo Radości i Pokoju, a Zmartwychwstały Chrystus napełni Was Nadzieją i Miłością  na kolejne dni Wszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego budząc w każdym pragnienie budowania Cywilizacji Miłości,  do której wzywał nas największy  z Polaków święty Jan Paweł II.   Życzą Duszpasterze!

czytaj dalej...

19-03-2016

 PORZĄDEK ADORACJI   Wielki Piątek    8:30 - Jutrznia   9:30 - Dzieci kl. II   10:00 - Dzieci kl. I i III   10:30 - Dzieci kl. IV-VI   11:00 - Uczniowie gimnazjum   12:00 - Żywy Różaniec   13:00 - Młodzież szkół średnich   14:00 - Rodzina Radia Maryja   15:00 - Wspólnota Miłosierdzia Bożego, Wspólnota Krwi Chrystusa   16:00 - Pozostałe Wspólnoty   17:00 - Służba liturgiczna, Biel procesyjna

czytaj dalej...

19-03-2016

DROGA KRZYŻOWA  ULICAMI MIASTA  

czytaj dalej...

19-03-2016

Zbiórka artykułów spożywczych   Podczas niedawnych rekolekcji parafialnych przeprowadziliśmy zbiórkę artykułów spożywczych. Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziś wszystkie produkty trafią do potrzebujących. Możemy to uczynić dzięki pomocy i działaniom Rycerzy Jana Pawła II (w najbliższy wtorek możemy im za to podziękować na Mszy papieskiej o g. 18.oo).  

czytaj dalej...

10-03-2016

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej śp. Biskupa Polowego, Generała Broni Tadeusza Płoskiego (fotorelacja)  

czytaj dalej...

25-02-2016

WIELKI POST- RACHUNEK SUMIENIA Wielki Post to czas zatrzymania się i refleksji nad swoim życiem. Watro postawić sobie pytania: Jak wygląda moja relacja z Bogiem i z drugim człowiekiem? Jaka jest relacja do samego siebie? Warto zrobić rachunek sumienia, aby dobrze przeżyć spowiedź wielkopostną. Dla tego zamieszczamy na naszej stronie dwie propozycje rachunku sumienia opracowanego w w "Szkole dla Spowiedników".    Rachunek sumienia I   1. Będziesz miłował Pan Boga swego całym swoim sercem (Mt 22,37) – moja relacja z Bogiem.   Czy wiara w Chrystusa ma wpływ na moje życie osobiste? Czy sprawy dnia codziennego – praca, rozrywki itp. – nie przesłaniają mi Boga? Czy znajduję czas na codzienną modlitwę? Jak świętuję niedzielę? Czy pogłębiam swoją wiedzę religijną? Czy potrafię z odwagą wyznać swoją chrześcijańską wiarę?   2. Będziesz miłował bliźniego swego (Mt 22,39) – moja relacja z bliźnimi.   Jak dbam o swoją rodzinę? Czy praca nie przesłania mi rodziny? Czy moim postępowaniem nie zasmucam, nie krzywdzę pozostałych członków rodziny? Czy używam antykoncepcji? Jak wykonuję swoją pracę? Czy nie oszukuję? Czy płacę należne podatki? Czy nie ulegam lenistwu? Czy nie marnuję czasu? Czy dostrzegam innych potrzebujących wokół mnie? Czy potrafię przebaczać? Czy nie kłamię? Czy nie obmawiam, narzekam lub oczerniam bliźniego? Czy nie zazdroszczę? Czy nie zaniedbuję dobra, gdy mogę je czynić?   3. ... jak siebie samego (Mt 22,39) – moja relacja do siebie samego.   Czy nie panuje we mnie egoizm? Czy nie jestem zbytnio przywiązany do pieniędzy, rzeczy, ubiorów, wygód? Czy nie grzeszę łakomstwem? Czy nie nadużywam alkoholu? Czy jestem wolny od nałogów? Czy właściwie i roztropnie używam środków masowego przekazu (TV, Internet)? Czy zachowuję czystość w myślach, słowach, spojrzeniach, czynach? Czy akceptuję siebie ze swoimi ograniczeniami? Czy potrafię Bogu dziękować za to kim jestem? Czy dbam o swój rozwój kulturalny, intelektualny, duchowy?Szkoła dla Spowiedników   RACHUNEK SUMIENIA  DLA DOROSŁYCH   Modlitwa przed rachunkiem sumienia      Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja miłość zjednoczy mnie ze wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moją słabość. Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.   PIERWSZE PRZYKAZANIE BOŻE Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną   1. Zaniedbywałem modlitwę osobistą i rodzinną 2. Dobrowolnie wątpiłem o prawdach wiary  3. Zaparłem się wiary  4. Publicznie krytykowałem prawdy wiary 5. Wstydziłem się wiary(w pracy, na ulicy, w domu) 6. Nie starałem się o pogłębienie swojej wiedzy     religijnej przez czytanie Pisma Św., książek relig. 7. Narzekałem na Pana Boga, np. w trudnościach 8. Poddawałem się rozpaczy i zwątpieniu. 9. Wierzyłem w zabobony, wróżby czy horoskopy, korzystałem z nich 10. Znieważyłem osoby duchowne, miejsca i rzeczy np. kościoły, cmentarze, krzyże, obrazy  11. Ceniłem pieniądz, wygody, przyjemności, sport... itp. bardziej niż sprawy Boże i zbawienie duszy...  12. Narażałem się na utratę wiary przez złe widowiska, filmy, książki, programy telewizyjne, towarzystwo... itp.  13. Odwodziłem innych od Boga, mszy św., modlitwy. 14. Dałem zgorszenie swoim złym zachowaniem lub złym mówieniem ...   DRUGIE PRZYKAZANIE BOŻE Nie będziesz, brał imienia Pana Boga Twego nadaremno   1. Wymawiałem imiona Świętych lub imię Boże - bez uszanowania, bez potrzeby, w żartach,     w gniewie, z przyzwyczajenia... 2. Bluźniłem przeciw Bogu lub Świętym  3. Nie dotrzymywałem przysięgi albo ślubu złożonego Bogu  4. Przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?  5. Przyjąłem po świętokradzku Sakramenty święte – które? 6. Przeklinałem kogoś w myślach lub publicznie 7. Rozmawiałem o sprawach religijnych lekceważąco... 8. Nosiłem lub noszę symbole religijne jako      ozdobę, maskotkę lub fetysz - a nie jako      zewnętrzny wyraz wiary... 9. Brałem udział w seansach spirytystycznych.   TRZECIE PRZYKAZANIE BOŻE Pamiętaj, abyś dzień święty święcił   1. Nie przeżywałem po chrześcijańsku w rodzinie Dnia Pańskiego 2. Opuściłem z własnej winy Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane          3. Spóźniłem się na Mszę świętą w niedzielę lub w święto nakazane. 4. We Mszy świętej nie brałem czynnego udziału. 5. Pracowałem w niedzielę lub w inne święto bez koniecznej potrzeby 6. Znieważyłem Dzień Pański przez pijaństwo lub udział w grzesznych rozrywkach   CZWARTE PRZYKAZANIE BOŻE Czcij ojca twego i matkę twoją   1. Nie okazywałem swoim rodzicom miłości i szacunku... 2. Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający, kłóciłem się z nimi, obmawiałem,   biłem ich, wstydziłem się swoich rodziców... 3. Nie starałem się pomóc rodzicom... 4. Nie byłem posłuszny rodzicom, nauczycielom, wychowawcom... 5. Nie modliłem się za rodziców...   Obowiązki rodziców 6. Nie dbałem o moralne i religijne wyrobienie i wychowanie dzieci (modlitwa, Msza święta     w niedziele i święta, uczęszczanie na lekcje religii, przyjmowanie Sakramentów). 7. Nie starałem się o współpracę z duszpasterzem w katechizacji dzieci... 8. Nie dawałem dzieciom dobrego przykładu w wypełnianiu  obowiązków religijnych, w pracy zawodowej,  9. Nie poświęcałem dzieciom czasu, nie interesowałem się ich  problemami życiowymi 10. Nie starałem się ich kochać i traktować jednakowo... 11. Byłem niesprawiedliwy w karaniu. 12. Rozpieszczałem swoje dzieci przez spełnianie  13. Nie starałem się o wspólną modlitwę, czytanie Pisma Świętego, rozmowy religijne oraz o znak   wiary w mieszkaniu (krzyż, obrazy religijne)... 14. Nie wymagałem od dzieci odpowiedniego szacunku dla rodziców, kapłanów, nauczycieli,       ludzi starszych i dla każdego człowieka... 15. Krytykowałem w obecności dzieci duchowieństwo  16. Wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci, powodując konflikty... 17. Nie wypełniałem obowiązków wobec chrześniaka...    Obowiązki małżonków 18. Nie kochałem szczerze męża/żony. 19. Nie troszczyłem się o zdrowie współmałżonka. 20. Nie poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie i zbawienie współmałżonka. 21. Ukrywaliśmy przed sobą ważne sprawy. 22. Utrudnialiśmy sobie życie przez zły humor, kaprysy, gniew 23. Nie dochowałem wierności małżeńskiej  24. Unikaliśmy potomstwa w sposób grzeszny  25. Ograniczaliśmy liczbę dzieci dla własnej wygody. 26. Nasz dom nie jest wzorem i przykładem życia chrześcijańskiego.   PIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE     Nie zabijaj   1. Szkodziłem sobie na zdrowiu, np. przez nadmiar jedzenia, palenie tytoniu, picia alkoholu,     przeciążenie pracą, lekceważenie snu, wypoczynku... 2. Usiłowałem popełnić samobójstwo  3. Życzyłem sobie lub bliźniemu śmierci. 4. Lekkomyślnie narażałem swoje zdrowie i życie... 5. Zabiłem człowieka, może nie narodzonego  6. Stosowałem środki wczesnoporonne (mechaniczne lub chemiczne) lub namawiałem do tego 7. Zachęcałem, namawiałem lub zmuszałem do przerwania ciąży  8. Stosowałem zapłodnienie in vitro, namawiałem lub byłem za tym 9. Pobiłem lub pokaleczyłem kogoś... 10. Gorszyłem bliźnich swoim postępowaniem...  11. Szkodziłem bliźniemu (w jaki sposób?).  12. Namawiałem do grzechu (jakiego?).  13. Prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwym. 14. Lekceważyłem przepisy bezpieczeństwa na drodze lub przy pracy... 15. Niszczyłem moje naturalne otoczenie lub nie przestrzegałem obowiązujących przepisów       odnośnie do ochrony środowiska  naturalnego... 17. Znęcałem się nad zwierzętami... 18. Gardziłem drugim człowiekiem... 19. Wyśmiewałem się z bliźniego, przezywałem  20. Nie modliłem się za osobistych wrogów i prześladowców... 21. Nie przebaczyłem komuś w swoim sercu... 22. Nie ratowałem bliźniego w zagrożeniu,       odmówiłem mu pomocy... 23. Nie panowałem nad swoimi złymi       skłonnościami, np. do gniewu, chciwości,       zmysłowości, zazdrości... itp. 24. Bawiłem się cudzym kosztem... 25. Przyczyniłem się do rozwoju nałogu u siebie lub u innych 26. Zadawałem świadomie cierpienia fizyczne, psychiczne lub moralne... 27. Niszczyłem przyjaźń między ludźmi... 28. Zaniedbuję swój rozwój intelektualny, moralny, religijny, fizyczny, umysłowy, psychiczny... 29. Przebywałem w złym towarzystwie...   SZÓSTE PRZYKAZANIE BOŻE Nie cudzołóż i  DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE  Nie pożądaj żony bliźniego twego   1. Nie miałem należytego poszanowania dla ciała i daru seksualności 2. Miałem upodobanie w myślach nieskromnych 3. Pragnąłem widzieć nieskromności. 4. Podniecałem się do grzechu nieczystego przez lekturę, fantazję, filmy, widowiska, pornografię...  5. Popełniłem grzechy nieczyste ze sobą lub z inną osobą 6. Pożądałem drugiej osoby. 7. Prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy  8. Nie odsunąłem od siebie okazji do grzechów nieczystych. np. podejrzane osoby, obrazki porno,     książki, zdjęcia, filmy, programy telewizyjne... 9. Przekazywałem innym złe książki, filmy porno...  10. Nie przestrzegałem rozumnej wstydliwości w ubiorze i zachowaniu... 11. We wzajemnym pożyciu stosowałem: stosunki przerywane, środki poronne, antykoncepcyjne...  12. Nie starałem się poznać naturalnych metod kierowania płodnością... 13. Nie szanowałem w małżeństwie czasowej niemożności współżycia... 14. Nie uświadamiałem stopniowo swoich dzieci w dziedzinie seksualnej... 15. Stwarzałem sytuacje rozbudzające pożądanie  16. Podglądałem życie seksualne innych... 17. Wciągałem w przeżycia seksualne osoby nieletnie   18. Obnażałem się publicznie dla podniecenia innych  19. Spowodowałem zwlekanie z rodzeniem dzieci z urojonych  przyczyn. 20. Podejmowałem współżycie seksualne w małżeństwie w stanie nietrzeźwym 21. Planowałem i zmierzałem do rozwodu  22. Rozwiodłem się  23. Wszedłem po rozwodzie w następny związek małżeński (cywilny)    SIÓDME PRZYKAZANIE BOŻE Nie kradnij i DZIESIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego   1. Przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz (prywatną, społeczną).  2. Wyrządziłem szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, niedotrzymanie umowy lub      ustalonych terminów...  3. Zatrzymałem rzecz znalezioną lub pożyczoną...   4. Rzecz skradzioną kupiłem albo sprzedałem... 5. Dałem się przekupić przez dawanie albo branie łapówek...  6. Zniszczyłem cudzą własność... 7. Oszukałem bliźniego w handlu...  8. Byłem chciwy, zazdrosny, pożądałem dobra cudzego...  9. Nie wynagradzałem sprawiedliwie za pracę... 10. Przywiązywałem się do rzeczy materialnych... 11. Byłem skąpy wobec potrzebujących...  12. Marnowałem talenty swoje i innych      ÓSME PRZYKAZANIE BOŻE Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu   1. Kłamałem i kłamię z przyzwyczajenia... 2. Posądzałem lekkomyślnie... 3. Bez potrzeby mówiłem o wadach lub grzechach bliźnich (obmowy)... 4. Oczerniałem bliźniego, opowiadając o nim nieprawdziwe, złe rzeczy... 5. Byłem obłudny wobec bliźniego... 6. Nie zachowałem powierzonej mi tajemnicy albo sekretów... 7. Nie dotrzymałem słowa, obietnic... 8. Osądzałem bliźnich... 9. Byłem wścibski, podsłuchiwałem, podglądałem... 10. Zwalałem winę na bliźniego... 11. Doniosłem fałszywie lub fałszywie zeznawałem... 12. Mówiłem bezmyślnie, głupio (gadulstwo)... 13. Fałszowałem dokumenty...   PRZYKAZANIA KOŚCIELNE   I Przykazanie:W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych?   1. Czy w każdą niedzielę chodzę na Mszę świętą? 2. Czy uczestniczę aktywnie we Mszy świętej?  3. Czy powstrzymuje się w Dzień Pański od prac     niekoniecznych?   II przykazanie:Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty   1. Czy przygotowuję się do sakramentu pokuty     z miłości do Boga i Kościoła? 2. Czy Korzystam chociaż raz w roku z sakramentu pokuty?   III przykazanie:Przynajmniej raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć komunię świętą.   1. Czy przystąpiłem w okresie wielkanocnym do Komunii świętej? 2. Czy nie lekceważę Pana Jezusa zbyt rzadko     przyjmując Go w Komunii Św.?    IV przykazanie:Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach   1. Czy powstrzymuje się od pokarmów mięsnych     w każdy piątek? (obowiązuje od 14 roku do końca życia) 2. Czy zachowywałem post ścisły w Środę     Popielcową i Wielki Piątek? (czyli tylko jeden     posiłek do sytości; obowiązuje od 18 do 60 roku życia) 3. Czy w każdy piątek w ciągu roku oraz w całym     okresie Wielkiego Postu powstrzymywałem się    od udziału w zabawach z tańcami i głośną muzyką?   V przykazanie:Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła   1. Czy troszczę się o braci i siostry w wierze,     szczególnie tych potrzebujących pomocy?  2. Czy troszczę się o potrzeby wspólnoty Kościoła     parafialnego i diecezjalnego? (potrzeby utrzymania     materialnego parafii: budowy, remontów i     utrzymania budynków kościelnych i utrzymania     kapłanów; rozwój działalności misyjnej)   Wzbudź sobie teraz szczery żal za popełnione grzechy i autentyczną chęć poprawy na przyszłość!   Opracowano w w "Szkole dla Spowiedników"  

czytaj dalej...

.