Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym pw. „Trójcy Świętej”

 

Patron – Bóg w Trójcy Jedyny

Grupa istnieje od 20 listopada 1993 r. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną poznawać Pana Boga, pogłębiać swoją wiarę i otwierać się na Bożą miłość. Członkowie grupy mogą brać udział w rekolekcjach i weekendach formacyjnych, w Ośrodku Rekolekcyjnym Odnowy w Duchu Świętym Źródło Jakuba w Dobrym Mieście. 
Na cotygodniowych spotkaniach, w których także bierze udział Ksiądz Opiekun, uwielbiamy Boga modlitwą spontaniczną i śpiewem. Czytamy, rozważamy i dzielimy się Słowem Bożym. Aby żyć Słowem Bożym na co dzień członkowie wspólnoty w trzech Grupkach Dzielenia, które spotykają się raz w miesiącu zgłębiają poznane treści Pisma Świętego przez co odkrywają i uczą się dostrzegać Jezusa obecnego w ich życiu. Szczególnym charyzmatem grupy, jest modlitwa za kapłanów. Wszyscy członkowie grupy są zaangażowani w Diakonię Modlitwy Osłonowej, która otacza modlitwą cały Kościół, a także modli się we własnych intencjach. Grupa bierze czynny udział w życiu Parafii, posługując otrzymanymi darami Ducha Świętego. Spotykamy się nie tylko na modlitwie, ale również świętujemy. Lubimy wspólne wyjazdy, wielogodzinne rozmowy, śpiewanie. To sprawia, że lepiej się poznajemy, uczymy się tego jak kochać nie tylko Pana Boga ale też bliźniego. Serdecznie Zapraszamy ! Przyjdź ! Czekamy ! 

Opiekun Wspólnoty – Ksiądz Roman Chudzik, Ksiądz Paweł Rzosiński

Lider Grupy: Ewa Szapiel

Liczba członków Wspólnoty – około 20 osób 

Spotykamy się:  we wtorki po wieczornej Mszy Świętej około godz.18.40 w Domu Pielgrzyma.

Spotkania modlitewne w roku 2012/13

I wtorek m-ca: DZIELENIE SIĘ SŁOWEM BOŻYM I KOMENTARZ 
II wtorek m-ca: KATECHEZA 
III wtorek m-ca: GRUPKI DZIELENIA 
IV wtorek m-ca - ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU (kaplica  w Domu Pielgrzyma)
V wtorek m-ca - NIESPODZIANKA 

 

Wszystkie spotkania odbywają się w salce w budynku parafialnym.

MSZE ŚWIĘTE WSPÓLNOTOWE W ROKU 2013:

19 LISTOPADA – wtorek g. 18.00; dziękczynienie za 20 lat istnienia Wspólnoty

17 GRUDNIA – wtorek g. 18.00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU WSPÓLNOTY W KAŻDY PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA OD GODZ.17-18 – W CISZY.

 

WSZELKIE ZMIANY BĘDZIEMY NA BIEŻĄCO PODAWAĆ
NA TABLICY OGŁOSZEŃ WSPÓLNOTY

NA SPOTKANIA PRZYNOSIMY PISMO ŚWIĘTE
Z A P R A S Z A M Y : )

Zapraszamy na strony: 
http://warmia.odnowa.org - to strona Ośrodka Rekolekcyjnego "Źródło Jakuba" w Dobrym Mieście
http://www.cfwieczernik.odnowa.org  gdzie można zapoznać się z Centrum Formacji "Wieczernik" i terminami rekolekcji w Magdalence i Zalesiu Górnym.
http://odnowa.org  - to strona ogólnopolskiej Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym